6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

3. 7. 2021

Zveřejnění výsledků voleb do školské rady

Provoz školy

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad proběhly dne 30. 6. 2021 volby členů školské rady pro funkční období (od 1. září 2021 do 31. srpna 2024).

Kandidáti na členy školské rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky obdrželi následující počet hlasů:
JUDr. Milan Coufal – firemní právník, předseda školské rady ISŠA Brno – 65 hlasů
Martina Šimperová, zletilá žákyně třídy PED3 na ISŠA Brno – 59 hlasů
Lukáš Urban, zletilý žák třídy 2A na ISŠA Brno – 45 hlasů
David Zábrodský, plnoletý žák třídy 2A na ISŠA Brno – 33 hlasů

Ing. Pavla Staňková, ekonom, rodič žáka z A2A – 27 hlasů
Michal Stonáček, zletilý žák třídy 1L na ISŠA Brno – 27 hlasů
Petra Hollá, hlavní účetní obce Šakvice, rodič žáka z DP1 – 26 hlasů

Zvolenými členy tedy jsou:

JUDr. Milan Coufal – firemní právník, předseda školské rady ISŠA Brno
Martina Šimperová, zletilá žákyně třídy PED3 na ISŠA Brno
Lukáš Urban, zletilý žák třídy 2A na ISŠA Brno

Kandidáti na člena školské rady volené pedagogickými pracovníky školy obdrželi následující počet hlasů:
Bc. Jan Škoda – pedagog ISŠA Brno – 42 hlasů
Ing. Ludmila Čápová
 – pedagog ISŠA Brno – 42 hlasů
Mgr. Karel Janecký
 – pedagog ISŠA Brno – 27 hlasů
Ing. Jaroslav Vlasák
 – pedagog ISŠA Brno – 24 hlasů

Zvolenými členy tedy jsou:

Bc. Jan Škoda – pedagog ISŠA Brno
Ing. Ludmila Čápová
 – pedagog ISŠA Brno
Mgr. Karel Janecký
 – pedagog ISŠA Brno

 

V Brně dne 1. 7. 2021
Ing. Milan Chylík
ředitel školy

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.