6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

11. 1. 2022

Prodej adventních věnců – kam směřoval výtěžek akce?

Charitativní akce

Vážení zaměstnanci školy, milí žáci,

koncem listopadu uskutečnila třída PED4 prodej adventních věnců. Účelem bylo nejen stmelení kolektivu, získání nových zkušeností, aplikace nabytých vědomostí do praxe, ale také snaha o vedení žáků k dobročinnosti a mezigenerační sounáležitosti. Nyní, po ukončení a vyhodnocení, vás mohu za PED4 informovat o využití utržených peněz z prodeje a celkovém výsledku našeho miniprojektu.

Studenti se rozhodli, že výtěžek rozdělí na tři části. Již koncem listopadu odvezli a osobně předali čtyři adventní věnce do Dětského domova Tišnov. Před Vánoci splnili – v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata – přání panu Milanovi z Domova seniorů ve Chvalkovicích na Hané – zakoupili a poslali mu holicí strojek. Osobní předání bohužel nebylo vzhledem k aktuální situaci možné. Ve středu 22. 12. pak někteří studenti PED4 společně se svou třídní učitelkou navštívili Domov pro seniory Kociánka. Zde žáci jeho klientům věnovali drobné vánoční dárečky a strávili s nimi čas věnovaný vyprávění o jejich dřívějších profesích, životních zkušenostech a vánočních zvycích. Senioři se na setkání s našimi studenty těšili, vše proběhlo ve velmi příjemné sváteční atmosféře. V rámci návštěvy se také studenti s vedením Domova domluvili na budoucí dobrovolnické činnosti.

Ráda bych jménem svým i studentů třídy PED4 poděkovala všem, kteří jste se zakoupením adventních věnců tuto dobročinnou, sociálně zaměřenou aktivitu našich žáků podpořili.

Za třídu PED4

Libuše Drápalová

 

Dobrovolnická služba studentů PED4 

   Možná někteří víte, že nedaleko naší školy sídlí Domov pro seniory Kociánka. V rámci předvánoční návštěvy studentů PED4 v tomto domově jsme se domluvili na budoucí spolupráci. Bude se jednat o dobrovolnickou službu našich studentů. Dobrovolnictví bude zahrnovat například hraní her, vyprávění, předčítání, vyvážení klientů do přilehlé zahrady a jiné aktivizační činnosti. Vše bude dopředu vymezené a domluvené s odborným personálem. Cílem této sociální činnosti je propojení generací a pomoci při začlenění klientů do okolní společnosti, do běžného způsobu života seniora. 

   Věřím, že dobrovolnictví bude přínosné pro seniory, ale určitě také pro naše studenty. 

   Pokud by měl zájem o dobrovolnictví i někdo z jiné třídy, obraťte se, prosím, na mě. Dobrovolnická práce není časově náročná, studenti se budou ve skupinkách střídat – například 1 hodina za měsíc. Dobrovolnictví je bez nároku na finanční odměnu, ale domnívám se, že přinese jiné, něž finanční obohacení. 

Ing. Bc. Libuše Drápalová       

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.