6 Dní
do dnů otevřených dveří

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky

Přihlášky ke studiu

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

Co byste měli vědět

I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Milí uchazeči, kteří jste si podali přihlášku na naši školu,

velice si ceníme Vašeho zájmu k nám nastoupit a níže zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení.

V případě přijetí a zájmu o nástup je nutné podat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů.

Vzhledem k systému přijímacího řízení a možnosti podání dvou přihlášek, dochází každoročně ke značnému posunu hranice přijetí. Šance na vyhovění žádosti a přijetí je tedy velmi vysoká.

V případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí, využít můžete formulář: Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele

Důležitá data

Přihlášky do - 01. 03. 2023

Přijímací řízení učební obory - 24. 04. 2023

Přijímací řízení studijní obory - 03. 05. 2023

Kontaktní osoba

Jana Malíková

e-mail: jana.malikova@issabrno.cz mobil: +420 774 295 808

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.