6 Dní
do konce prázdnin

Přijímací řízení

Výsledky

Přijímací zkoušky

Přihlášky ke studiu

PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ

ISŠA Brno vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a na základě Vyhlášky č. 353/1016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vydané dne 24. 10. 2016) – stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků Integrované střední školy automobilní Brno, příspěvkové organizace (dále jen ISŠA Brno).

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení:

Konkrétní informace pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení:

Konkrétní informace pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení:

Konkrétní informace pro II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení:

Konkrétní informace pro I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Důležitá data

Odevzdání přihlášek - 12. 08. 2020

Přijímací řízení - 18. 08. 2020

Kontaktní osoba

Jana Malíková

e-mail: jana.malikova@issabrno.cz, tel: +420 530 354 143, mobil: +420 774 295 808

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.