6 Dní
do konce školního roku

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Staň se machrem, který dokáže zkrotit fakt velké stroje!

Jestli tě už od malička fascinují kamiony, tímto oborem se vydáš na cestu, jak těmhle vozidlům porozumět i pod kapotou. Získáš ucelené znalosti a dovednosti, aby ses mohl stát odborníkem na diagnostiku, opravy a údržbu nákladních vozidel a autobusů, a to i těch s alternativními pohony. Díky vyvážené kombinaci teorie a praktické výuky si tyto stroje velmi rychle osaháš a získáš tak reálné servisní zkušenosti. Svět velkých strojů a propracovaných motorů s pořádným výkonem už na tebe čeká! 

Získání řidičského průkazu B a C
Jediný vzdělávací program tohoto druhu v ČR
Možnosti placené brigády v rámci praktické výuky
Rychlé uplatnění s vysokými příjmy ihned po ukončení studia
Možnosti praktické výuky u renomovaných značek Volvo, Mercedes, Iveco, Renault, Dopravní podnik města Brna

 

 

Profil oboru

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 24

 

3-leté denní studium

Počet příjmaných: 24

Výuční list

ŠVP

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 2
Chemie 1 1
Základy biologie a ekologie 1 1
Matematika 2 1,5 1,5 5
Literární a estetická výchova 0
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační technologie 1 1 1 3
Základy ekonomiky 2 2
CELKEM VŠEOBECNÉ 12 9 10 31
Řízení motorových vozidel 2 2
Alternativní pohony 1 2 3
Elektrotechnika motorových vozidel 1 1 2
Odborná teorie 5 4 4 13
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM ODBORNÉ 20 23 22 65
CELKEM 32 32 32 96

 

Uplatnění absolventa

Po ukončení studia na tebe čekají široké profesní možnosti především v autoopravárenství, při výrobě automobilů, ale také v oblasti dopravní infrastruktury a dalších příbuzných strojírenských oborech. S vědomostmi a řidičskými průkazy skupin B a C se z tebe může stát také profesionální řidič užitkových a nákladních vozů nebo specialista v oblasti distribuce a prodeje náhradních dílů a příslušenství, výroby či montáže a demontáže silničních motorových vozidel.

 

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.