6 Dní
do dnů otevřených dveří

Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky

Autonomní zemědělská technika je realita. Buď u toho!

Zemědělská a stavební technika prodělala během posledních let obrovský pokrok a na našich polích se tak prohání řada úžasných strojů. Inovace a moderní technologie se rozhodně nevyhýbají ani tomuto oboru a stojí za to být u toho. Předáme ti ucelené znalosti a dovednosti v diagnostice, seřizování, odborných opravách, v hydraulických systémech a dalších oblastech spojených s moderní zemědělskou a stavební technikou. Praktické schopnosti získáš u společnosti Agrotec Group při výuce na strojích CASE a NEW HOLLAND. Díky tomu se staneš skutečně žádaným specialistou s jistou profesní budoucností!

Praktická výuka u společnosti Agrotec Group + další odborné exkurze
Měsíční stipendium až 4 000 Kč na ubytování, dopravu a stravu
Další měsíční bonus až 3 000 Kč dle prospěchového průměru
Možnosti placené brigády v rámci praktické výuky
Získání řidičského průkazu skupin B , C 

 

Další informace najdeš na www.agrotec.cz/kariera/studuj-s-nami

 

Profil oboru

Kód a název oboru vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče, doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 24

 

3-leté denní studium

Počet příjmaných: 24

Výuční list

ŠVP

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 2
Chemie 1 1
Základy biologie a ekologie 1 1
Matematika 2 1,5 1,5 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační technologie 1 1 1 3
Základy ekonomiky 2 2
CELKEM VŠEOBECNÉ 12 9 10 31
Řízení motorových vozidel 2 0,5 2,5
Elektrotechnika   1 1,5 2,5
Odborná teorie 5 5 5 15
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM ODBORNÉ 20 23 22 65
CELKEM 32 32 32 96

 

Uplatnění absolventa

Stejně jako jsou moderní inovace zemědělské techniky téměř neomezené, také pracovní trh ti po absolvování tohoto oboru ukáže obrovské množství příležitostí. Tvá kariéra může nabrat vysokých obrátek zejména na specializovaných pozicích v oblastech servisu a prodeje zemědělské a stavební techniky, distribuce náhradních dílů a příslušenství, v zemědělské výrobě, ve stavebních firmách nebo v soukromém podnikání. Pokud se navíc rozhodneš pokračovat nástavbou ukončenou maturitní zkouškou a pak ještě vysokoškolským studiem, můžeš v budoucnu pracovat jako vedoucí servisu či provozu, hlavní přijímací technik v servisu nebo produktový manažer. Samostatnou kapitolou je pak možnost budovat svou kariéru přímo v servisní a prodejní síti Agrotec Group po celé České republice.

Uplatnění se snovou výplatou naleznou absolventi v široké servisní a prodejní síti AGROTEC Group – největšího dodavatele pozemní techniky v České republice.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.