6 Dní
DO ŠKOLNÍHO AUTOSALONU

Dopravní prostředky

Získej znalosti, se kterými se o tebe firmy poperou!

Jestli tě zajímají auta, ale lákají tě možnosti uplatnění také mimo autoservis, je tento obor pro tebe to pravé. Právě v tomto studijním programu ti předáme znalosti a dovednosti, se kterými pro tebe bude hračkou stát se nejen technickým specialistou v oblasti příjmu do autoservisu nebo ve stanici technické kontroly, ale také například odhadcem škod v pojišťovně, prodejcem motorových vozidel nebo vedoucím pracovníkem v oboru distribuce náhradních dílů a příslušenství. Poznáš konstrukci a funkce jednotlivých částí motorových vozidel, diagnostiku závad, organizační činnosti a základy strojírenství. Po vystudování můžeš pokračovat na vysoké škole nejen technického charakteru. Zkrátka a jednoduše, absolvováním tohoto oboru se ti možnosti budoucího profesního uplatnění otevřou opravdu do široka.

Možnosti účastnit se stáží v zahraničí
Výuční list už do jednoho roku po maturitě
Možnosti pokračování ve studiu na vysoké škole
Získání řidičského průkazu skupin B a C
Široké možnosti profesního uplatnění

 

Profil oboru

Kód a název oboru vzdělání: 23-45-M/01 Dopravní prostředky
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kriterií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 30

 

4-leté denní studium

Počet příjmaných: 30

Maturita

ŠVP

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 2 11
Konverzace v anglickém jazyce 2 2
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1
Matematika 3 3 3 2 11
Matematická cvičení 2 2
Fyzika 2 2  – 4
Chemie 1 1
Základy biologie a ekologie 1 –  1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
CELKEM VŠEOBECNÉ 17 14 12 14 57
Základy ekonomiky 2 2 4
Technická dokumentace 3 1 4
Technická mechanika 2 2 4
Strojírenská technologie 2 2 4
Části strojů 2 2 4
           
Konstrukce a opravy motorových vozidel 2 3 5 5 15
Organizace autoservisů 1 1 2
Elektrotechnika 1 1 1 1 4
           
Alternativní pohony –  1 1 2
Řízení motorových vozidel 2 2
Informační technologie 1 2 2 1 6
           
Doprava 2 2 3 3 10
Konzultace k závěrečné práci 1 1
Praxe 3 3 3 9
CELKEM ODBORNÉ 15 18 20 18 71
CELKEM 32 32 32 32 128

 

Uplatnění absolventa

Po absolvování tohoto oboru se dveře tvých profesních možností otevřou opravdu do široka. Kromě toho, že budeš komplexně připraven také k rozjezdu vlastního podnikání v oblasti autoopravárenství, najdeš uplatnění například v pozici přijímacího technika, prodejce vozidel, vedoucího servisu nebo jako specialista prodeje a distribuce náhradních dílů, servisního vybavení či výroby silničních motorových vozidel. Nebo můžeš zcela opustit svět autoopravárenských dílen a vrhnout se na kariéru odhadce škod na motorových vozidel v některé z pojišťoven.

Tomáš Mašek
Tomáš Mašek Technický manažer RTR projects, a.s.

Studium na ISŠA Brno mi dalo velmi dobrý základ, na kterém se dalo stavět, a i bez dalšího stupně vzdělání jsem se 6 let po absolvování maturity dostal do závodního týmu působícího na mezinárodní úrovni. V tomto zaměstnání jsem si vyzkoušel všechny pracovní pozice od automechanika až po ekonoma nebo týmového manažera. Stejně tak mi to dovoluje spolupracovat se známými zahraničními závodními týmy nebo slavnými jezdci. Přestože většinu praktických zkušeností mám až z praxe, tak bez základních vědomostí z ISŠA bych nemohl dnes být tam, kde jsem.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.