6 Dní
do konce prázdnin

Autotronik

Nabij se znalostmi v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů!

V tomto oboru opravdu poznáš, co všechno dokáží dnešní moderní technologie. Staneš se skutečným odborníkem, který si vždy bude vědět rady i s pokročilými inovacemi. Nezaskočí tě tak nic spojené s hybridními pohony, elektromobily nebo se systémy autonomního řízení. Do detailů se budeš orientovat v technologiích a řešeních, které ještě nedávno byly jen obsahem sci-fi románů. Díky vědomostem z tohoto programu se staneš specialistou nejen na alternativní pohony, kterého bude v týmu chtít každá firma v autoprůmyslu!

Vzdělání v nejnovějších technologiích hybridních, elektronických a autonomních systémů
Na konci třetího ročníku je možné vykonat jednotné závěrečné zkoušky oboru automechanik
Odborné zkoušky a certifikáty, například dle vyhlášky 50 napětí do 1000V
Vysoký podíl praktické výuky přímo v partnerských firmách
Výuka na školním elektromobilu Nissan Leaf
Získání řidičského průkazu skupin B, C1 a C

Profil oboru

Kód a název oboru: 39-41-L/51 Autotronik
Délka studia: 2 roky 
Kapacita oboru v I. ročníku je 30 žáků
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady: Úspěšné absolvování oborů automechanik nebo mechanik opravář motorových vozidel nebo autoelektrikář
a splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

 

2-leté denní studium, nástavba

Počet příjmaných: 30

Maturita

01. 03. 2020

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč.

4. roč.

Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 2 11
Konverzace v anglickém jazyce 2 2
Občanská nauka 1 1 1 1 4
Dějepis 1 1
Matematika 3 3 3 2 11
Matematická cvičení 2 2
Fyzika 2 2 4
Chemie 1 1
Základy biologie a ekologie 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
CELKEM VŠEOBECNÉ 17 14 12 14 57
Základy ekonomiky 1 1 1 3
Technická dokumentace 1 1
Technická mechanika 2 2
Strojnictví 2 2
Elektrotechnika motorových vozidel 1 2 2 2 7
Elektrotechnika   0
Elektrická měření 2 2 4
Motorová vozidla 1 2 4 3 10
Opravárenství 0
Elektronika 3 3 6
Řízení motorových vozidel 2 2
Informační technologie 1 1 1 1 4
Odborný výcvik 6 12 6 6 30
CELKEM ODBORNÉ 15 18 21 17 71
CELKEM 32 32 33 31 128

 

Uplatnění absolventa

Po absolvování oboru se můžeš uplatnit v oblasti provozu a servisu motorových vozidel jako servisní nebo přijímací technik, technik ve stanicích technické kontroly a měření emisí, vedoucí autoservisu nebo jako prodejce vozidel. Vrhnout se můžeš také do sféry prodeje a distribuce náhradních dílů a servisního vybavení nebo rovnou do vlastního podnikání. Jako technický specialista pak najdeš možné uplatnění také v oblasti bezpečnostních a komfortních systémů automobilů.

Tomáš Franěk
Tomáš Franěk Vedoucí servisu Renocar

Studium ISŠA mi dalo dovednosti, se kterými jsem ihned po jeho ukončení našel práci a budoval své odborné know-how. Prošel jsem více servisními pozicemi a dnes jsem vedoucí servisu. ISŠA mi k tomu rozhodně pomohla. Díky mé práci mám blízko k autům i k lidem, a obojí mě opravdu baví. Díky vědomostem ze školy a postupně nabíraným pracovním zkušenostem se dnes velmi dobře orientuju v celkovém fungování servisu, prodeji a také vytvářím efektivnější servisní postupy. Svůj obor považuji za velmi perspektivní, plný neustálých inovací a změn, a proto bych svoji tehdejší volbu školy rozhodně za nic nevyměnil.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.