6 Dní
do dnů otevřených dveří na ISŠA Brno

Autotronik 2letý

Nabij se znalostmi v jednom z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů!

V tomto oboru opravdu poznáš, co všechno dokáží dnešní moderní technologie. Staneš se skutečným odborníkem, který si vždy bude vědět rady i s pokročilými inovacemi. Nezaskočí tě tak nic spojené s hybridními pohony, elektromobily nebo se systémy autonomního řízení. Do detailů se budeš orientovat v technologiích a řešeních, které ještě nedávno byly jen obsahem sci-fi románů. Díky vědomostem z tohoto programu se staneš specialistou nejen na alternativní pohony, kterého bude v týmu chtít každá firma v autoprůmyslu!

Vzdělání v nejnovějších technologiích hybridních, elektronických a autonomních systémů
Na konci třetího ročníku je možné vykonat jednotné závěrečné zkoušky oboru automechanik
Odborné zkoušky a certifikáty, například dle vyhlášky 50 napětí do 1000V
Vysoký podíl praktické výuky přímo v partnerských firmách
Výuka na školním elektromobilu Nissan Leaf
 

Profil oboru

Kód a název oboru: 39-41-L/51 Autotronik
Délka studia: 2 roky 
Kapacita oboru v I. ročníku je 30 žáků
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vstupní předpoklady: Úspěšné absolvování oborů automechanik nebo mechanik opravář motorových vozidel nebo autoelektrikář
a splnění přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře.

2-leté denní studium, nástavba

Počet příjmaných: 30

Maturita

ŠVP

Učební plán

Předmět

Počet týdenních vyučovacích hodin

1. ročník

2. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

4

4

8

Anglický jazyk

4

3

7

Matematika

4

2

6

Dějepis

1

1

Tělesná výchova

2

2

4

CELKEM VŠEOBECNÉ

15

11

26

Technická mechanika

2

2

Elektrotechnika

1

1

2

Elektrická měření

2

2

4

Motorová vozidla

2

2

Diagnostika

2

3

5

Elektronika

2

2

4

Informační technologie

1

2

3

Učební praxe

7

7

14

CELKEM ODBORNÉ

17

19

36

CELKEM

32

30

62

povinně volitelné

     

Seminář a cvičení z matematiky

 

2

 

Konverzace v anglickém jazyce

 

2

 

Uplatnění absolventa

Po absolvování oboru se můžeš uplatnit v oblasti provozu a servisu motorových vozidel jako servisní nebo přijímací technik, technik ve stanicích technické kontroly a měření emisí, vedoucí autoservisu nebo jako prodejce vozidel. Vrhnout se můžeš také do sféry prodeje a distribuce náhradních dílů a servisního vybavení nebo rovnou do vlastního podnikání. Jako technický specialista pak najdeš možné uplatnění také v oblasti bezpečnostních a komfortních systémů automobilů.

Tomáš Franěk
Tomáš Franěk Vedoucí servisu Renocar

Studium ISŠA mi dalo dovednosti, se kterými jsem ihned po jeho ukončení našel práci a budoval své odborné know-how. Prošel jsem více servisními pozicemi a dnes jsem vedoucí servisu. ISŠA mi k tomu rozhodně pomohla. Díky mé práci mám blízko k autům i k lidem, a obojí mě opravdu baví. Díky vědomostem ze školy a postupně nabíraným pracovním zkušenostem se dnes velmi dobře orientuju v celkovém fungování servisu, prodeji a také vytvářím efektivnější servisní postupy. Svůj obor považuji za velmi perspektivní, plný neustálých inovací a změn, a proto bych svoji tehdejší volbu školy rozhodně za nic nevyměnil.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.