6 Dní
do dnů otevřených dveří na ISŠA Brno

Autolakýrník

Staň se mistrem, který vdechuje autům nový život!

Autolakýrník není jen tak někdo. Je to opravdu machr, který dokonale zná auta, jejich části, materiály a na vysoké úrovni ovládá koloristiku. Díky jeho práci může i staré auto nebo vůz po nehodě znovu oslňovat na silnici svým vzhledem. Přesně takovým mistrem můžeš být i ty! Naučíme tě detaily materiálů, míchat a aplikovat barvy na specifické povrchy, práci s plničem, lakovací pistolí a poznáš také speciální stříkací techniky typu airbrush. Díky tomuto oboru dokonale poznáš moderní metody práce v oblasti lakování aut. A když ti automobily nebudou časem stačit, tyto dovednosti užiješ třeba i u motorek, kamionů, vlaků, letadel nebo lodí. Když totiž ovládneš techniku, v profesním životě se nemůžeš ztratit.

    Možnosti stipendijních programů DPMB s podporou až 45 000 Kč během studia nebo Hošek Motor s podporou až 3000/měsíčně
   Vzdělání na naší škole patří ke špičce v ČR, pravidelně obsazujeme přední pozice v celostátních soutěžích
   Znalosti a praktické zkušenosti moderních technik typu airbrush
   Nadstandardní finanční ohodnocení po ukončení studia
   Získání řidičského průkazu skupiny B 
 

Profil oboru

Kód a název oboru vzdělání: 23-61-H/01 Autolakýrník
Poskytované vzdělání: Střední vzděláni s výučním listem
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků: Splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře
Počet přijímaných žáků: 24

 

3-leté denní studium

Počet příjmaných: 24

Výuční list

ŠVP

Učební plán

Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin
1. roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
Český jazyk a literatura 2 1,5 1,5 5
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1
Chemie 1 1 2
Základy biologie a ekologie 1 1
Matematika 2 1,5 1,5 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační technologie 1 1 1 3
Základy ekonomiky 2 2
CELKEM VŠEOBECNÉ 12 9 10 31
Řízení motorových vozidel 1 1
Motorová vozidla 1 2 2 5
Technická dokumentace 1     1
Zobrazování 1 1
Technologie 3 4 5 12
Odborný výcvik 15 15 15 45
CELKEM ODBORNÉ 20 23 22 65
CELKEM 32 32 32 96

Uplatnění absolventa

Jako absolvent tohoto oboru najdeš profesní uplatnění zejména ve firmách, které se zabývají opravami osobních i nákladních aut, jednostopých motorových vozidel, malých letadel a lodí. Kromě uplatnění přímo v oblasti úprav a oprav karoserií se můžeš vydat také cestou obchodního nebo technického specialisty v oblasti prodeje a distribuce autolaků a vybavení lakoven. S vhodným rozšířením vzdělání a získáním maturitní zkoušky najdeš uplatnění obecně v opravách, prodeji a výrobě automobilů a také v logistice a dopravě.

Daniel Matocha
Daniel Matocha Technical Instructor CT/LIC CZ, SK

"Studiem oboru autolakýrník na ISŠA jsem získal schopnosti, které dnes používám na mezinárodní úrovni. Po skončení studia v roce 2013 jsem díky škole ihned našel práci jako technik školicího střediska lakovacích systémů NEXA AUTOCOLOR. Zde jsem pracoval celkem 4 roky, než mi byla nabídnuta pozice v nadnárodní společnosti PPG Automotive Refinish. Jako Technical Instructor se věnuji hlavně školení nových a stávajících zákazníků a podpoře distribuce nátěrových systémů zastřešených pod značkou PPG na území ČR a SK."

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.