6 Dní
do začátku prázdnin
Statutární zástupce ředitele

Vladislav Jankových

Statutární zástupce ředitele

530 354 117

727 950 539

vladislav.jankovych@issabrno.cz

Vedoucí pedagogický pracovník
pro úsek studijních oborů a všeobecně vzdělávacích předmětů, včetně organizace přijímacího řízení, maturitních zkoušek a školního poradenského pracoviště 

  • Zástupce ředitele pro teoretickou výuku.
  • Správce agendy všeobecně vzdělávacích předmětů.
  • Správce agendy studijních oborů.*
  • Kontaktní osoba pro přijímací řízení.
  • Kontaktní osoba pro maturitní zkoušku.
  • Vedoucí školního poradenského pracoviště.**

 

výuka: AJ (anglista)

 

Kde mne naleznete:
Kancelář ZŘPanorama - kancelář ZŘ: VJ
Křižíkova 106/15
612 00  Brno

 

 

 


Pozn.:
* Studijní obory aktuálně vyučované na ISŠA Brno jsou: čtyřleté maturitní obory Autotronik, Dopravní prostředky, Provoz a ekonomika dopravy; dvouleté nástavbové obory Autotronik, Provozní technika; tříletá dálková nástavba Provozní technika
**Školní poradenské pracoviště sestává ze školní psycholožky (která je zároveň kariérovou poradkyní), výchovné poradkyně a školní metodičky prevence.

 

 

Úsek studijních oborů

Zástupce ředitele

Vladislav  Jankových 
Statutární zástupce ředitele

tel.: 530 354 117
mobil: 727 950 539
vladislav.jankovych@issabrno.cz

kancelář ZŘ 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise cizích jazyků

Mgr. Marie Bauerová 
Vedoucí předmětové komise 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 128
marie.bauerova@issabrno.cz

kabinet č. 6
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Mgr. Barbora Horáková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 139
barbora.horakova@issabrno.cz

kabinet č. 7
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Anna Jackulíková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 159
anna.jackulikova@issabrno.cz

kabinet č. 5
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

PhDr. Jiří Kučera 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 159
jiri.kucera@issabrno.cz

kabinet č. 5
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Dana Smekalová 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 128
dana.smekalova@issabrno.cz

kabinet č. 6
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Bc. Jan Škoda
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 159
jan.skoda@issabrno.cz

kabinet č. 5
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Kristýna Štěpánková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 128
kristyna.stepankova@issabrno.cz

kabinet č. 6
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Lea Župková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 140
lea.zupkova@issabrno.cz

kabinet č. 8
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise matematiky a přírodovědných předmětů

Mgr. Kateřina Marková 
Vedoucí předmětové komise 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 119
mobil: 702 104 426
katerina.markova@issabrno.cz

kabinet VP
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Mgr. Vlasta Bahelková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
vlasta.bahelkova@issabrno.cz

kabinet č. 10
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Petr Hájek 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
petr.hajek@issabrno.cz

kabinet č. 10 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Anna Hrubá 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
anna.hruba@issabrno.cz

kabinet č. 10 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Jan Jašek 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
jan.jasek@issabrno.cz

kabinet č. 10 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

RNDr. Světlana Matyášová 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
svetlana.matyasova@issabrno.cz

kabinet č. 10
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Mgr. Jana Molnárová
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
jana.molnarova@issabrno.cz

kabinet č. 10
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Monika Novotná 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
monika.novotna@issabrno.cz

kabinet č. 10 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Zuzana Šardická
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 178
zuzana.sardicka@issabrno.cz

kabinet č. 10 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Josef Trna 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 185
josef.trna@issabrno.cz

kabinet č. 1 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů

Mgr. Leona Koutná 
Vedoucí předmětové komise 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 128
leona.koutna@issabrno.cz

kabinet č. 6
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Mgr. Milan Cíha 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 139
milan.ciha@issabrno.cz

kabinet č. 7
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Dagmar Fialová 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 140
dagmar.fialova@issabrno.cz

kabinet č. 8 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Martin Hanák 
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 159
martin.hanak@issabrno.cz

kabinet č. 5
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Jana Musilová 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 139
jana.musilova@issabrno.cz

kabinet č. 7
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

PhDr. Vladimíra Sedláčková 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 139
vladimira.sedlackova@issabrno.cz

kabinet č. 7 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Simona Šlezarová 
Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů

tel.: 530 354 140
simona.slezarova@issabrno.cz

kabinet č. 8
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

VUOV – předmětové komise elektro, auto a strojní

Mgr. Jan Slanina 
Vedoucí učitel odborného výcviku 
Učitel odborných modulů

tel.: 530 354 133
mobil: 725 048 892
jan.slanina@issabrno.cz

kancelář VUOV 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Předmětová komise ekonomických a dopravních předmětů

Ing. Vladimír Válek, Ph.D. 
Vedoucí předmětové komise 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 166
mobil: 774 295 808
vladimir.valek@issabrno.cz

ranč 1303, 2. p. 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Ing. Ludmila Čápová 
Učitelka odborných předmětů

tel.: 530 354 166
ludmila.capova@issabrno.cz

ranč 1303, 2. p. 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Libuše Drápalová 
Učitelka odborných předmětů

tel.: 530 354 168
libuse.drapalova@issabrno.cz

ranč 1307, 2. p. 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Jaroslav Rod 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 168
jaroslav.rod@issabrno.cz

ranč 1307, 2. p. 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise elektrotechnických předmětů

Ing. Jan Frybert 
Vedoucí předmětové komise 
Učitel odborných předmětů 
Koordinátor ŠVP

tel.: 530 354 129
jan.frybert@issabrno.cz

laboratoř 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Ing. Blanka Halbichová 
Učitelka odborných předmětů

tel.: 530 354 163
mobil: 702 162 560
blanka.halbichova@issabrno.cz

kabinet č. 9 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Mgr. Bronislav Polášek 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 137
bronislav.polasek@issabrno.cz

kabinet č. 4 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise strojírenských předmětů

Mgr. Pavel Suchan 
Vedoucí předmětové komise 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 136
pavel.suchan@issabrno.cz

kabinet č. 3 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Ing. Zdeněk Foltýn 
Učitel odborných modulů

tel.: 530 354 137
zdenek.foltyn@issabrno.cz

kabinet č. 4 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Pavel Venclovský 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 137
pavel.venclovsky@issabrno.cz

kabinet č. 4 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Předmětová komise automobilních předmětů

Bc. Richard Křivánek 
Vedoucí předmětové komise 
Učitel odborného výcviku

tel.: 530 354 145
richard.krivanek@issabrno.cz

křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

 

Ing. Václav Kašpar 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 163
vaclav.kaspar@issabrno.cz

kabinet č. 9 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Petr Satke 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 163
petr.satke@issabrno.cz

kabinet č. 9 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Ing. Lukáš Tunka, PhD. 
Učitel odborných předmětů

tel.: 530 354 136
lukas.tunka@issabrno.cz

kabinet č. 3 
Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Bc. Pavel Horáček 
Učitel odborného výcviku

tel.: 530 354 145
pavel.horacek@issabrno.cz

Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Bc. Boris Krais 
Učitel odborného výcviku

tel.: N/A
boris.krais@issabrno.cz

Dunajevského 1, 
616 00 Brno

Antonín Petráš 
Učitel odborného výcviku

tel.: 530 354 124
antonin.petras@issabrno.cz

Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Marek Vozdecký 
Učitel odborného výcviku

tel.: 530 354 138
marek.vozdecky@issabrno.cz

Křižíkova 106/15, 
612 00 Brno

Školní poradenské pracoviště

Ing. Blanka Halbichová
Školní metodička prevence
konzultační hodiny

tel.: 530 354 163
mobil: 702 162 560
blanka.halbichova@issabrno.cz

kabinet č. 9
Křižíkova 106/15,
612 00 Brno

Mgr. Tereza Svobodová
Školní psycholožka
Kariérová poradkyně

konzultační hodiny

tel.: 530 354 171
mobil: 601 090 869
tereza.svobodova@issabrno.cz

kanc. šk. psych. (galerie)
Křižíkova 106/15, 

612 00 Brno

Mgr. Kateřina Marková
Výchovná poradkyně
konzultační hodiny

tel.: 530 354 119
mobil: 702 104 426
katerina.markova@issabrno.cz

kabinet VP (galerie)
Křižíkova 106/15,
612 00 Brno

 

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.