6 Dní
do začátku prázdnin

Milan Chylík

Ředitel školy

530 354 141

777 295 802

milan.chylik@issabrno.cz

Ing. Milan Chylík

Vedoucí pedagogický pracovník

 • Člen správní rady SAČRu (Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky) – odpovědnost za oblast počátečního i dalšího vzdělávání v autooborech v ČR
 • Člen Expertního týmu pro vzdělávání Svazu průmyslu a dopravy ČR – projednávání a příprava stanovisek ke všem oblastem vzdělávání včetně oblasti dalšího profesního vzdělávání
 • Člen pracovních skupin pro autoopravárenství při Sektorové radě pro ostatní služby – definice potřeb zaměstnavatelů v oblasti autoopravárenství, tvorba popisu povolání a typových pozic, příprava kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací, zajištění vazby mezi počátečním a dalším vzděláváním
 • Předseda organizačního výboru veřejné přehlídky „Jihomoravská hvězda – soutěž o nejlepší technickou učební pomůcku“
 • Místopředseda organizačního výboru Přehlídky České ručičky 
 • Hlavní organizátor celostátní odborné soutěže Autoopravář junior v kategoriích Automechanik, Karosář, Autolakýrník, Autotronik, zajištění realizace školních, krajských a celostátního kola soutěže
 • Garant odborných soutěží v autooborech v ČR v rámci dotačního programu MŠMT Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání a rozvojového programu Excelence středních škol
 • Člen Řídícího výboru mezinárodního Česko-rakouského projektu MŠMT
 • Člen tematické skupiny Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů v rámci přípravy KAP JMK
 • Člen Think Tank pro oblast spolupráce škol a firem v rámci projektu P-KAP MŠMT
 • Člen Rady Asociace ředitelů středních škol – center celoživotního učení Jihomoravského kraje
 • Člen Asociace středních průmyslových škol České republiky

 

Kde mne naleznete:
I. NP
Křižíkova 106/15
612 00  Brno

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.