6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

3. 1. 2022

Co se děje ve škole

Novinky

Automechanik Junior 2022 školní kolo

Naši nejlepší žáci oboru Mechanik opravář, Automechanik měli možnost poměřit svoje síly v prestižní soutěži Autoopravář junior 2022 v kategorii Automechanik. Soutěž se skládala z teoretické části tvořené přednáškou a následným testem, poznávací a praktickou částí. Nejlépe se umístit Ivan Zajíček,  který získal 108 bodů. Žáci čtyři nejlepší žáci se budou připravovat na krajské kolo ve Slavkově 1.3.2022, kde dva budou reprezentovat naši školu. Gratulujeme k výsledkům ve školním kole a přejeme hodně sil a chuti do kola krajského.

Školní kolo soutěže Autotronik junior 2022

Dne 17.12. a 20.12.2021 se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže Autotronik junior 2022, žáci si mohli ověřit své znalosti, které si pamatují ze závěrečných zkoušek, případně které bude třeba znát na maturitní zkoušku. Byli vybráni žáci ze tříd A4A i A4B podle doposud dosažených studijních výsledků, nicméně možnost účastnit se soutěže byla nabídnuta i dobrovolníkům z těchto tříd (celkem se účastnilo 9 žáků). Z dosažitelných 185 bodů se na první místě se 153 body umístil Michal Haase z A4B, druhý byl Tomáše Mičánek se 146,5 body rovněž z třídy A4B. Tito dva žáci budou postupovat do krajského kola, jejich náhradnici budou Šimon Slavíček (134,5 bodů) a Jakub Švábik (131 bodů) ze třídy A4A. Děkujeme firmě Würth a SRPŠ ISŠA za poskytnutí hodnotných cen do soutěže. Děkujeme všem mistrům (UOV), kteří zajistili dokonalý a plynulý chod praktické a poznávací části soutěže a samozřejmě i našemu panu učiteli doc. Jetmarovi, který obstaral testovou část této soutěže.

 

Charitativní sbírka Srdíčkové dny na ISŠA

V předvánoční čas proběhla na naší škole  již tradičně pořádaná  charitativní sbírka Srdíčkové dny. Tváří letošní sbírky je pětiletá dívenka Adrianka. Vybrané peníze přispějí  na pomoc těžce nemocným a handicapovaným dětem. Skupinky žáků navštěvovali třídy a kabinety, nabízeli k  zakoupení drobné dárky. Jak zaznělo z vyprávění žáků, všichni byli štědří.

Za organizátory děkujeme.  O výtěžku z Vánoční sbírky Vás budeme informovat.

Exkurze JE Dukovany

V předvánočním čase dne 21.12. 2021 naši pedagogové (Tomáš Burian, Soňa Peterová a Lukáš Tunka) vyrazili se studenty A3B a AN2 do Informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany. V úvodu exkurze žáci vyslechli poutavou přednášku o fungování jaderné elektrárny, jaké procesy probíhají v jednotlivých částech, jak je nakládáno s vyhořelým jaderným palivem, k čemu slouží vodní nádrž Dalešice a mnoho dalších zajímavých informací. Po přednášce následovala prohlídka interaktivních modelů a simulací procesů v jaderné elektrárně, např. údržba reaktoru, která zahrnuje výměnu palivových článků. Na konci exkurze jsme dostali pochvalu od paní průvodkyně za vzorné chování studentů a jejich zájem o problematiku jaderných elektráren. Závěrem bychom rádi ocenili Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany pro jejich moderní prostory a perfektní zpracování edukačních modelů, které laikům věrně představí složité principy fungování jaderné elektrárny.

Vánoční turnaj maturitních ročníků vyhrála třída PED.4 

Všem sportovcům děkujeme za vynikající sportovní výkony a sponzorům za krásné ceny. 

 V novém roce nezapomeňte více sportovat. Bude se vám v životě lépe dýchat.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.