6 Dní
DO ŠKOLNÍHO AUTOSALONU

Aktuality

7. 12. 2022

Na ISŠA se stále něco děje

Pelmel ISŠA

I letos přišel Mikuláš aneb Mikulášské chození

V předvečer svátku svatého Mikuláše jsme si opět připomněli jeden hezký adventní zvyk, mikulášské chození.

Mikuláš na Kociánku a ISŠA přišel. Nejdříve spolu s anděly a čertem se tradičně vydal za dětmi na MŠ a ZŠ Kociánka. Ty se na něho již několik dní těšily, vyhlížely ho z okna, připravovaly si písničky a básničky. Mikuláš s dětmi hovořil, andělé dávali ovoce a drobné dárky. Mezi nimi byly i výborné perníčky, které napekly členky spolku Babicaci.cz z Babic u Rosic. Již druhým rokem je s nimi spolupracujeme díky kontaktům maminky našeho žáka z PED2. Sponzorkám děkujeme.

Po návštěvě u dětí se mikulášský průvod vydal i k naší škole. Zavítal mezi žáky a zaměstnance, kde se rovněž nadělovalo, občas i hudrovalo a andělsky poletovalo.

A za to chceme celému mikulášskému týmu poděkovat.

Příští rok na viděnou.

adventní zpravodajství

Ing. Ludmila Čápová

Předvánoční návštěva zvířecího útulku Interpespension Brno

Žáci ze žákovských firem třídy PED2 se před časem rozhodli, že část výtěžků z jarmarků školního roku 2021/22 věnují zvířatům a na potřeby zvířecího útulku Interpespension na Kociánce.

V posledním předvánočním týdnu mají žáci s paní ošetřovatelkou sjednané zajímavé povídání o některých zvířatech, dále pak prohlídku útulku a případné krmení.

Zároveň připravují Darovací certifikát pro Interpespension v částce 2.500 Kč.

S sebou ponesou i různé zvířecí pamlsky pro koně, kozy, psy a další zvířata. Tzv „úplatky“, jak jim ošetřovatelé říkají.

Chcete-li i vy obdarovat některé ze zvířat, je možné pamlsky přinést na ranč (kabinet p. učitelky Čápové),a to do středy 21.12.2022. Děkujeme a o zážitku vás budeme informovat.

adventní zpravodajství

za žákovské firmy PED2 Ing. Ludmila Čápová

Workshop se žáky ZŠ Podomí

Dne 30. 11. 2022 navštívili žáci 8. třídy ZŠ Podomí naši školu v rámci rozhodování o budoucí profesi. Byl pro ně připraven zajímavý program. Zahájení proběhlo v zasedací místnosti školy. S žáky přijel i pan ředitel, kterého přivítal zástupce ředitele Jankových. Žáci zhlédli prezentaci o naší škole, oborech a žákovských aktivitách, dále byli rozděleni do menších skupin s původci z řad učitelů a žáků studentské rady. Prošli různá pracoviště školy, technickou „Cukrárnu“ a jako bonus si mohli nechat zhotovit airbrush.

Obdrželi jsme zpětnou vazbu a poděkování ve znění:

Chtěla bych jménem svým i za vedení naší ZŠ a MŠ Podomí poděkovat za velikou vstřícnost a skvěle připravený program na ISŠA.

Žáci i učitelé se vrátili nadšení a několik žáků se již vyjádřilo, že jim to velice pomohlo v představách, co je čeká na střední škole a některé ISŠA zaujala natolik, že si na ni chtějí dát i přihlášku ke studiu.

Ještě jednou velmi děkuji a budu doufat i v budoucí spolupráci.

Monika Knechtová – výchovná poradkyně

Vladimír Válek

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.