6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

13. 9. 2022

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady na den 5. říjen 2022

Novinky

 

 

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem č. 33/INA-VOK, tímto

 

ředitel školy vyhlašuje doplňovací volby do školské rady pro aktuální funkční období (od 1. září 2021 do 31. srpna 2024).

 

Datum a trvání voleb: středa 5. října 2021 od 8:00 do 17:30
Místo konání voleb: Křižíkova 15, 612 00  Brno a Dunajevského 1, 616 00  Brno
Způsob a lhůta uplatňování kandidatur: návrhy na kandidáty za zletilé žáky a za zákonné zástupce nezletilých žáků zasílejte na e-mail sekretariat@issabrno.cz do pondělí 26. září 2022 (včetně),
u kandidáta uveďte jméno, příjmení, povolání.
Způsob voleb: tajné hlasování na základě rovného a přímého volebního práva

 

Počet volených členů doplňovaných do devítičlenné školské rady, kteří budou voleni 5. 10. 2022:

 

  • 1 zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

0 zástupců pedagogických pracovníků,
0 zástupců do školské rady zřizovatel školy – Jihomoravský kraj.

V Brně dne 12. 9. 2022
Ing. Milan Chylík
ředitel školy

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.