6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

10. 7. 2022

ISŠA Brno vypisuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Přijímací řízení

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a na základě Vyhlášky č. 353/1016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (v aktuálním znění) – stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků Integrované střední školy automobilní Brno, příspěvkové organizace (dále jen ISŠA Brno).

Více informací zde.

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.