6 Dní
do začátku prázdnin

Aktuality

28. 8. 2019

ISŠA BRNO VYHLAŠUJE 4. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Studium

Na základě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a na základě Vyhlášky č. 353/1016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (vydané dne 24. 10. 2016) – stanovil ředitel školy následující kritéria přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů do prvních ročníků Integrované střední školy automobilní Brno, příspěvkové organizace (dále jen ISŠA Brno).

Kritéria pro 4. kolo přijímacího řízení:

2019-2020 Konkrétní informace k přijímacímu řízení IV kolo 2019-2020

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.