6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

5. 2. 2021

Informace pro žáky závěrečných ročníků

Studium

Na základě opatření obecné povahy MŠMT ČR dochází ke změnám v průběhu výuky ve 2. pololetí a v organizaci maturitních a závěrečných zkoušek pro žáky závěrečných ročníků.

Níže pro přehlednost uvádíme pouze ty nejvýznamnější změny v jednotlivých oblastech:

Vzdělávání ve 2. pololetí

 • u závěrečných ročníků dojde ke změnám ve vyučovaných předmětech a v rozvrhu hodin
 • hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány
 • v případě dlouhodobě přetrvávajícího úplného zákazu osobní přítomnosti žáků na středním odborném vzdělávání, může dojít k realizaci praktické výuky v průběhu hlavních letních prázdnin a také k posunu termínů praktických částí maturitních i závěrečných zkoušek do tohoto období

 

Maturitní zkoušky

 • k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 12. března 2021
 • didaktické testy proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021 a prodlouží se časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut
 • písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky, v profilové části maturitní zkoušky se tedy bude z jazyků konat pouze ústní zkouška
 • termín realizace praktických zkoušek bude posunut na přelom května a června 2021
 • konkrétní informace k maturitním zkouškám budou na webu školy zveřejněny do 15. února 2021

 

Závěrečné zkoušky

 • k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí školního roku 2020/2021
 • těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu nebo modulu v 1. pololetí hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do 31. března 2021
 • závěrečné zkoušky se budou skládat pouze ze dvou dílčích zkoušek – praktická a ústní zkouška
 • písemná část závěrečných zkoušek tedy neproběhne
 • jednotlivé části závěrečných zkoušek proběhnou v původně plánovaných termínech
 • konkrétní informace k závěrečným zkouškám budou na webu školy zveřejněny do 15. března 2021

 

Model L+H ve 3. ročníku oboru autotronik

 • žáci třetího ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, kteří jsou zařazeni do pokusného ověřování modelu vzdělávání L+H, budou připuštěni k závěrečné zkoušce, pokud úspěšně ukončí třetí ročník a závěrečnou zkoušku budou konat v září 2021 za stejných podmínek, které se stanovují pro jarní období 2021

Více informací naleznete zde: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-detaily-k-maturitam-a-zaverecnym-zkouskam

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.