6 Dní
do konce školního roku

Aktuality

30. 3. 2021

Informace pro uchazeče k přijímacímu řízení

Přijímací řízení

Na základě prodloužení nouzového stavu provedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR další změny v průběhu přijímacího řízení a přijímacích zkoušek ve školním roce 2020/2021.

 

Informace pro všechny uchazeče:

  • zápisový lístek uchazečům o střední vzdělání může základní škola vydat až do 30. dubna 2021
  • vyhlášení výsledků přijímacího řízení může proběhnout nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021
  • zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků

 

Informace pro uchazeče o studijní obory:

  • první řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021
  • pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašleme uchazečům nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021
  • přijímací zkoušky se konají pouze na tyto obory: 39-41-L/01 Autotronik, 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 39-41-L/51 Autotronik nástavba
  • pokud uchazeč podal jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná, a zároveň podal alespoň jednu přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podal pouze jedinou přihlášku, a to do čtyřletého oboru vzdělání nebo nástavbového studia, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná

 

Více informací naleznete zde: Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení

O případných dalších změnách v průběhu přijímacího řízení nebo přijímacích zkoušek Vás budeme neprodleně informovat.

S přáním pevného zdraví a příjemně strávených Velikonoc

V Brně dne 30. 3. 2021  

Milan Chylík, ředitel ISŠA Brno

Máte otázku? Napište nám

Stačí vyplnit tento formulář a budeme v kontaktu.